Cumartesi, Mart 27, 2010

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN [ßAE] İKİ İNCİSİ: "DUBAI" & "ABU DHABI"


BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN (ßAE) İKİ İNCİSİ:
"DUBAI" & "ABU DHABI" [*]
Prof.Dr. Aysen TOKOL

 • Birleşik Arap Emirlikleri; Ortadoğu'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda, Umman Körfezi ve Basra Körfezi kıyısında yer alır. Umman Sultanlığı ve Suudi Arabistan'la komşudur.
 • "Abu Dhabi", "Dubai", "Sharjah", "Fujairah", "Ajman", "Ra’s al Khaimah" ve "Umm al Qaiwain" olmak üzere yedi [7] emirlikten oluşur. 83.600 km² yüzölçümüne sahiptir. Abu Dhabi 67.340 km² yüzölçümü ile en büyük emirliktir. Bunu 3.885 km² yüzölçümü ile Dubai ve diğerleri izler.
 • Birleşik Arap Emirlikleri topraklarındaki ilk yerleşime M.Ö. 5500 yılında rastlanır. M.Ö. 3000 yılında bölgede yaşayanların, özellikle İran’ın kuzeyindeki medeniyetlerle, bakır ticareti yaptıkları bilinmektedir. Bunu I.yüzyılda Suriye ve Irak şehirleri daha sonra Umman ve Hindistan’la yapılan deniz ticareti izlemiştir.
 • Bölge; Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslâm dinini kabul etmiş, XVI. yüzyılın başında 150 yıl boyunca Portekiz’in egemenliği altına girmiştir. Daha sonra İranlılar 1783 yılına kadar bölgeye hakim olmuşlar, bağımsızlık mücadelesi başlatan Araplar bölgeye giren yabancı gemilere saldırmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Birleşik Krallık “Kavasim Kabilesi” ile Arabistan içlerinden gelen “Vehhabileri” korsan olarak kabul etmiş, 1819 – 1820 yıllarında bölge kıyısındaki limanlara saldırmıştır. Bunun sonucunda 1820 yılında yerel liderlerle korsanlığı son verdiren “Genel Barış Antlaşması” imzalanmıştır. Ardından 1853 yılında “Denizlerde Kalıcı Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ile bölgeye “Ateşkes Kıyısı” adı verilmiştir. Birleşik Krallık 1892 yılında da “Özel Ayrıcalık Antlaşması” olarak bilinen bir Pakt’ın oluşmasını sağlayarak, bölgenin dış politikasını denetim altına almıştır. Ateşkes Kıyısı; 1873 – 1947 arasında “Birleşik Krallık Doğu Hindistan Kumpanyası”, daha sonraki yıllarda da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmiştir”.
 • 1960’ların başında Abu Dhabi’de daha sonra Dubai’de petrolün bulunması bölgenin kaderini değiştirmiştir. 1 Aralık 1971 tarihinde Birleşik Krallık’la yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından, Abu Dhabi ve Dubai önderliğinde diğer dört emirliğin katılımı ile 2 Aralık 1971 tarihinde “Birleşik Arap Emirlikleri” kurulmuş, Ra’s al Khaimah Emirliği federasyona 1972 yılında katılmıştır.
 • 1971 yılında kabul edilen daha sonraki tarihlerde değişikliklere uğrayan “Birleşik Arap Emirlikleri Anayasası’na” göre; ülkedeki en üst siyasi otorite yedi emirden oluşan “Federal Üst Konsey’dir”. Konsey; üyeleri arasından Devlet Başkanı ve Başbakanı seçmekte, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Federal Üst Mahkeme Yargıçları’nı belirlemektedir. Sürekli olarak Abu Dhabi Emiri Devlet Başkanı, Dubai Emiri ise Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakan olarak seçilmektedir. Bakanlar kurulu üyeleri Emirlik aileleri üyeleri arasından belirlenmektedir. Konseyin federal yasaları onaylama yetkisi bulunmaktadır. Emirliklerin siyasi gücü ve mali yükümlülükleri federal hükümetteki pozisyonlarına göre saptanmaktadır. 40 üyeden oluşan “Federal Ulusal Konsey” üyelerinin yarısı emirler tarafından atanmakta, diğer yarısı iki yıl için dolaylı olarak seçilmektedir. Konsey üyeliklerinin yarısı için 16 Aralık 2006 tarihinde sınırlı bir seçmen grubuyla yapılan seçimler ülkedeki bir ilki oluşturmuştur. Konsey’de bakanlıkların politikaları tartışılmakta, alınması gereken önlemler hakkında üyeler görüş ve tavsiyelerini dile getirmekte, hükümet tarafından hazırlanan federal yasa tasarıları görüşülmekte ve öneriler bildirilmektedir. Danışma organı statüsünde olan Federal Ulusal Konsey’in veto yetkisi bulunmamaktadır. Diğer Arap Devletleri ile kıyaslandığında daha liberal yargı sistemine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde yargı “Federal Üst Mahkeme’den” oluşmaktadır. Dubai ve Ras al- Khaimah ulusal yargıya dahil değildir. Ülke bir Medenî Yasa’ya sahiptir. Ancak aile hukuku, miras ve ceza hukuku’nun belirli alanlarında “Şer'i (İslamî Yasa)” uygulanmaktadır. Lâik mahkemelere ek olarak emirliklerin her birinde yerel olarak örgütlenen ve denetlenen “Şer'i Mahkemeler” bulunmaktadır.
 • Federasyonu oluşturan yedi emirlik dış ilişkiler, savunma, sosyal hizmetler gibi federal düzeyde ele alınan konular dışında iç işlerinde bağımsızdır. Abu Dhabi, “Al Nahyan”; Dubai, “Al Maktoum”; Sharjah ve Ras Al Khaimah, “Al Qasimi”; Fujairah, “Al Sharqi”; Umm Al Quwain “Al Mualla”; Ajman “Al Nuami” aileleri tarafından yönetilmektedir. Emirlikler; gelirlerinin belli bir yüzdesini Birleşik Arap Emirlik’lerinin merkezi bütçesine ayırmaktadırlar. Ülkenin başkenti ve askeri gücünün merkezi Abu Dhabi’dir.
 • Birleşik Arap Emirlikleri 2009 verilerine göre yaklaşık 6 milyon nüfusa sahiptir. En fazla nüfusa sahip emirlik Dubai Emirliği’dir. Bunu Abu Dhabi, Sharjah ve diğerleri izlemektedir. Nüfusun %20’den daha az bölümünü emirlik Arapları, kalan bölümünü Asya, Batı ülkeleri ve diğer Arap ülkelerinden çalışmak üzere ülkeye gelen yabancılar oluşturmaktadır. Hindistan’dan gelenlerin sayısı diğer ülkelerden fazladır. Onları Pakistan ve Bengaldeş’ten gelenler izlemektedir.
 • Ülkenin resmî dini İslam’dır. Nüfusun %76’sı Müslüman, %9’u Hıristiyan, kalanı diğer dinlere mensuptur.
 • Ülkenin resmî dili ise; Arapça’dır. Ancak İngilizce, Farsça, Urdu, Hindu, Fransızca başta olmak üzere farklı diller konuşulur. İngilizce ortak dildir. Tüm yönlendirme bilgileri Arapça ve İngilizce’dir.
 • Birleşik Arap Emirlikleri çeşitli sosyoekonomik göstergeler dikkate alındığında dünyanın en hızlı gelişen, en gelişmiş ülkelerinden biridir. “Körfez İşbirliği Teşkilatı (Gulf Cooperation Council)” içinde de ikinci büyük ekonomiye sahiptir.
 • Ülkede tarım gelişmemiştir. Ülke topraklarının %90’nından fazlası çöl olduğundan toprakların %1’den daha az bölümünde sulamayla tarım yapılmakta, küçük çapta balıkçılıkla uğraşılmaktadır. Buna karşılık ülke, dünyada en fazla petrol rezervlerine sahip 6.ülkedir. Emirlikler içinde Abu Dhabi Emirliği ülke petrol rezervinin yaklaşık %94’üne, Dubai %4’üne, Sharjah %1’ine, Ra’s al Khaimah %1’ine sahiptir. Diğer emirliklerde petrol bulunmamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca dünyanın 5.büyük doğal gaz rezervine sahiptir. Ülke doğal gaz rezervinin %92’si Abu Dhabi Emirliği’nde bulunmaktadır.
 • Birleşik Arap Emirlikleri’nin GSYİH’sının üçte birini petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır. Bunu imalat sanayi, inşaat ve ticaret izlemektedir. İşgücünün en büyük bölümü ticarettedir. Ticareti, inşaat, imalat sanayi, devlet ve petrol sektörü takip eder. Üretim miktarına göre emirlikler içinde Abu Dhabi ilk sırada yer alır. Bunu Dubai, Sharjah ve diğerleri takip etmektedir.
 • Birleşik Arap Emirlikleri içinde refah seviyesi açısından büyük farklılıklar söz konusudur. Abu Dhabi, emirlikler içerisinde refah seviyesinin en yüksek olduğu emirliktir. GSYİH’nın yaklaşık % 60’ını sağlayan emirlik, aynı zamanda kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu emirliktir. “Abu Dhabi gelirlerinin yüzde 90’ınını petrol oluşturur. Son yıllarda Abu Dhabi Emirliği turizme yönelik yatırım projelerini yürürlüğe koymuş, hükümete ait bir kuruluş ile mega projelerin yapımına başlamış, “Etihad Havayolları Şirketi’ni” güçlendirmiş, iki adasını turizm projelerine açmış, belirli yatırım bölgelerinde yabancılara 99 yıllığına kiralama (leasing) yoluyla mülkiyet hakkı tanımıştır. Bir adet borsaya da sahip olan emirliğin gelecek on yıl içinde dünyadaki en önemli cazibe merkezlerinden biri olacağı tahmin edilmektedir.
  Toplam GSYİH’a katkı ve kişi başına düşen gelir bakımından ikinci büyük emirlik Dubai Emirliği’dir. Dubai’de petrolle başlayan kalkınma; Dubai milli geliri içinde petrolün payının sınırlı olması nedeniyle yerini; ticaret, finans, turizm, pazarlama, profesyonel hizmetler, gayrimenkul/menkul gibi hizmet ve imalat sektörüne bırakmıştır. Dubai Hükümeti kendi kurduğu firmalar aracılığıyla ticaret yapmakta, piyasanın kontrolünü elinde tutmaktadır. Ayrıca emirliğin serbest bölge ve liman işletme gelirleri, yabancılara gayri menkul satışları, bankacılık ve finans gelirleri, uluslararası yatırımlarından elde ettiği gelirler bulunmaktadır. Ülkenin turizm merkezi Dubai’dir. Dubai ve diğer emirlikler ekonomik ve ticari faaliyetlerini re-export ağırlıklı yürütmektedirler. Bu yolla çeşitli ülkelerden gelen mallar Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden farklı pazarlara ulaştırılmaktadır. Geleneksel re-export pazarları ise İran ve Hint Yarımadası ile diğer Körfez Ülkeleri ve Doğu Afrika Bölgesi’dir. Ülkedeki re-export işlemlerinin %80’i Dubai üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dubai’de her alanda gerçekleştirilen mega projeler Dubai Hükümeti’ne ait üç şirket tarafından yapılmakta, Abu Dhabi’deki borsanın yanında Dubai’de de bir adet ulusal borsa faaliyet göstermektedir. Bu borsalarda ülkenin önde gelen ulusal bankalarının hisseleri işlem görmektedir. Dubai’de serbest bölge statüsünde bir adet “Uluslararası Finans Merkezi” bulunmaktadır.
 • 15 adet serbest bölge bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nde en önemli serbest bölgeler; Dubai ve Sharjah Emirlikleri’nde yer almaktadır. Serbest bölgelerde İthalat, re-export ve ihracatta gümrük vergisi alınmamakta, kar ve sermaye transferine engel bulunmamaktadır. Ucuz enerji ve personel sağlanmakta, çalışan personelin barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır. Her türlü prosedür yerinde ve kısa sürede tamamlanmaktadır. Bünyesinde bulundurduğu binlerce firma, liman ve teknik altyapı ile Dubai “Jebel Ali Serbest Bölgesi” Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük serbest bölgesidir. Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde yer yokluğundan dolayı, yeni şirket kurmak isteyen şirketlere serbest bölge lisansı ile Dubai içinde ofis açma imkanı tanınmaktadır. Dubai’de aynı zamanda “Havalanı Serbest Bölgesi”, “Internet City”, “Media City”, “Knowledge Village”, “Healthcare City” gibi özel serbest bölgeler faaliyet göstermektedir. Emirlikler içinde; yabancı bir kişi, bir veya birden fazla Birleşik Arap Emirliği vatandaşını/şirketini ortak yapmadan ticari şirket kuramamaktadır. Yabancılar, şirket hisselerinin en fazla %49’una sahip olabilmektedir. Yabancı şirketlere, Birleşik Arap Emirlikleri’nde şube yada temsilcilik ofisi açma imkanı da tanınmıştır. Kuruluş sermayesi ve lokal ortak bulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Serbest Bölgelerde; kurulacak şirketlerde yerel ortağa ihtiyaç bulunmamakta, %100 yabancı sermayeli şirket kurulabilmektedir. Yerel sponsor görevini serbest bölge idaresi tarafından yerine getirilmektedir. Şirket kuruluş işlemleri serbest bölgelerde yapılmaktadır.
 • Birleşik Arap Emirlikleri’nde gelir, kurumlar, katma değer, tüketim vergileri gibi kamu maliyesinin klasik gelir kalemleri bulunmamaktadır. İstisnai olarak; yabancı bankalar ve petrol şirketleri karları üzerinden %20 oranında vergiye tabidirler. Özel denetim şirketleri dışında mali kayıt sistemi ve piyasa fiyat kontrol mekanizması bulunmamaktadır”.
 • Toplam GSYİH’sine katkı ve kişi başına düşen gelir bakımından üçüncü büyük emirlik Sharjah Emirliği’dir. Ülkenin kültürel başkenti olan emirlik UNESCO tarafından 1998 yılında kültürel mirası koruma konusunda gösterdiği başarı ile “Arap Dünyası’nın Başkenti” olarak ilan etmiştir. Geriye kalan dört Emirlik oldukça küçük olup, toplam GSYİH’ya katkıları sınırlı ve kişi başına düşen gelir düşüktür.
 • Birleşik Arap Emirlikleri’ne çöl iklimi hâkimdir. Ekim ile nisan ayları arasında gündüz ılık güneşli, geceleri serindir. Ülkenin en güzel dönemi olan bu aylarda ülkeye gidecekseniz yanınıza gündüz için ince giysiler, geceleri serin olduğundan ve her mevsim klimalar sürekli çalıştığından gece için kalın giysiler, plaj ve havuzdan yararlanmak için deniz malzemelerini almanızda yarar vardır. Temmuz ve ağustos ayları çok sıcaktır. Bu aylarda sıcaklık 50 dereceyi geçer. Ayrıca haziran ayından ekim ayına kadar olan dönemde nem oranı çok yüksektir. Bu nedenle mayıs ayından ekim ayına kadar ülkeye gelen turist sayısı azalır. Deniz suyu sıcaklığı yazın 37 derece civarındadır. Aşırı sıcak nedeniyle otellerdeki havuzların suları yazın soğutulmaktadır. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte yılda en fazla beş gün, genellikle aralık ve ocak aylarında yağmur yağar. Bu nedenle ülkede yağmur suyu tahliye sistemi oluşturulmamıştır. Yağmur yağan günlerde şehirlerin sokaklarını sular basmakta, trafik karmaşası oluşmaktadır. Kum fırtınası dönemi ise; mart ve nisan aylarıdır.
 • Birleşik Arap Emirlikleri’ne; THY, Emirates, Air Dubai veya Etihad Havayolları ile bireysel olarak veya seyahat acentalarının düzenledikleri tur programları ile gidebilirsiniz. Dubai’ye uçuş süreniz hava koşullarına göre değişmekle birlikte dört saattir. Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmeden önce yeşil pasaport dışında vize almanız gerekir. Ancak vize almak diğer ülkelere göre son derece kolaydır.
 • Ülkenin para birimi “Dirhem’dir”. Yanınızda götüreceğiniz Euro veya Doları havaalanı, otel veya alışveriş merkezlerinde Dirhem’e çevirebilirsiniz. Kredi kartınızı çok küçük dükkanlar dışında her yerde rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Ülkede hafta sonu tatil günleri cuma ve cumartesidir. Bankalar cumartesi günü de açıktır. Özel işletmeler cuma günü dışında 08.00-13.00 ve 16.30-19.30 arasında açılmaktadırlar. Ancak kışın bu süreler değişebilmektedir. Büyük alışveriş merkezleri daha uzun süre açık kalmaktadır. Alışveriş yapmak için en iyi zaman akşam saatleridir. Ülkede satılan mallarda vergi söz konusu olmadığı için birçok malın fiyatı Türkiye’ye göre daha ucuzdur.
 • Birleşik Arap Emirlikleri’nde her bütçeye uygun tüm dünya mutfağının örneklerini tadabileceğiniz restaurantlar ve cafeler bulunur. Lübnan mutfağı diğer mutfaklara göre daha ağırlıklıdır. İklim koşullarına bağlı olarak restaurant ve cafeler genelde kapalı mekanlardadır. Ülkenin yerel lezzetleri arasında; baharat, pirinç, kuzu eti ve bademden yapılan “Kabsa”; “Fattoush Salatası”; tatlı olarak “Umm Ali”ve “Monbahalabia” sayılabilir. Ancak bunları az sayıda yerel yemek yapan restaurantta bulabilirsiniz.
 • Ülkede Müslümanlar'ın alkol kullanmaları yasaktır. Alkol, hatta nargile kullanımı ile ilgili yasaklar emirliklere göre farklılık gösterir. Sharjan Emirliği gibi bazı emirliklerde kurallar çok katıdır. Bu konuda daha ılımlı olan Dubai’de sadece havaalanı, oteller, spor kulüpleri içindeki restaurantlarda alkollü içki içilmesine izin verilmiştir. Bu ülkede ikamet eden Hıristiyanların kendi ikametgahlarında tüketmek amacıyla alkollü içecek satın almaları izne bağlanmıştır. Buna karşılık bu kişilerin açık alanlarda satın aldıkları alkollü içecekleri içmeleri yasaktır.
 • Ülkede Ramazan ayında Müslüman olmayanların da Ramazan ayına uygun davranmaları beklenir. Tüm yemek yerleri "iftar zamanı"na kadar kapalıdır. Buna karşılık sahura kadar açık kalır. Bazı otellerde yemek servisi yapılmakla birlikte içki servisi yasaktır. Eğlence yerlerinin çalışmasına da izin verilmemektedir. Namaz saatlerinde açık ve kapalı tüm mekanlarda aynı anda belli bir merkezden okunan ezanın sesi yayınlanmaktadır. Ülkede kamuya açık alanlarda kadın ve erkeklerin samimi şekilde gezmeleri yasaktır.
 • Ülkede turistlerin giyim tarzı konusunda sınırlamalar söz konusu değildir. Çok kültürlü bir ülke olduğu için her ulustan insan kendi kültürlerine uygun kıyafetlerle dolaşmaktadır. Emirlik Arapları erkekler; “Dishdasha” olarak bilinen uzun kollu, uzun, önü açık, beyaz giysi giymekte ve başlarını beyaz bir örtü ile örtmektedirler. Kadınlar; “Abaya” olarak bilinen tüm bedenlerini ve başlarını kapatan çarşafa benzeyen siyah giysi giymekte; bazı yaşlı kadınlar “Burka” adı verilen ağız ve burunlarını kapatan deri maske takarken, bazıları gözleri dışında tüm yüzlerini örtmektedirler. Bazılarının yüzü açık ve aşırı makyajlıdır. Alışveriş merkezlerinde ve otellerde görebileceğiniz emirlik vatandaşı kadınlar ve erkekler son derece bakımlıdır. Otellerde ve eğlence mekanlarında başı açık emirlik vatandaşı genç kızlara ve kadınlara da rastlanmakta, ayrıca otellerde kadınların batılı tarzda şık tuvaletler giydikleri, sadece kadınların ve çocukların katılabildiği, özel kadın partileri de düzenlenmektedir.
 • Birleşik Arap Emirlikleri son derece güvenilir bir ülkedir. Katı kurallar nedeniyle özellikle yabancılara karşı suç işleme oranı düşüktür. Gece ve gündüz istediğiniz saatte tek başına rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Bununla birlikte başta pasaport olmak üzere değerli eşyalarınızı yanınızda taşımamanızda her zaman için yarar vardır.
 • Ülkede fotoğraf çekerken dikkatli olmanız gerekir. Emirlik saraylarına belli bir mesafeden fazla yaklaşmamaya, askeri alanların, devlet dairelerinin ve kadınların fotoğraflarını çekmemeye dikkat etmelisiniz.

DUBAI

 • Dubai; Birleşik Arap emirlikleri içinde dünyada en fazla tanınan emirliktir. Aynı zamanda ülkenin turizm merkezi, en fazla nüfusa sahip şehridir.
 • Dubai; ilginç mimarisi ile adeta bir uzay üssüne benzeyen, sürekli yeni yatırımlarla büyüyen, büyük bir free shop bölümüne sahip, dev Emirates uçakları ile dolu büyük bir havaalanına sahiptir. Havaalanından şehre taksi veya otobüsle kolaylıkla gidebilirsiniz.
 • Şehrin farklı bölgelerinde farklı fiyat kategorilerinde birbirinden şık, bir bölümü temalı ve inanılmaz güzel mimari tasarıma sahip yüzlerce otel bulunur. Taksi fiyatları çok ucuz olduğu için otellerin bulunduğu alan fazla önem taşımamaktadır. Bununla birlikte trafik özellikle belli saatlerde çok yoğun olduğundan; daha kısa sürede bir yerden diğerine gidebilmek amacıyla; Dubai’ye gezmek için gittiyseniz Bur Dubai, Sheikh Zayed Caddesi ile Kanal Bölgesi’nde; deniz için gittiyseniz Jumeirah Bölgesi’nde yer alan otellerde konaklamanızda yarar vardır. Deira Bölgesi daha az gezilecek yere sahip, diğer bölgelere oranla daha az gelişmiş bir bölgedir.
 • Dubai’de hava koşulları uygun olsa bile şehir geniş bir alana yayıldığı için çok yakın mesafeler dışında şehirde yürüyerek dolaşmanız söz konusu değildir. Dubai’de farklı seyahat acentaları şehri, emirlikleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne sınır komşusu olan Umman Sultanlığı’nı gezdirmek amacıyla günlük veya birkaç günlük tur programları düzenlemektedirler. Otellerin girişine bankolara konulan broşürlerden, otel görevlilerinden yardım alarak veya Dubai’ye gitmeden önce yerel seyahat şirketlerinin (Hormuz Tourism http://www.hormuztourism.com Butterfly Tourism http://www.butterflytourism.ae/ ve hem karada hem denizde hareket eden otobüslerle şehri gezmek ve ilginç bir deneyim yaşamak için Wonder Bus Tours http://www.wonderbusdubai.net/) web adreslerindeki tur programlarına bakarak kendinize bir program hazırlayabilirsiniz.
 • Şehri tek başına dolaşmak isterseniz çok ucuz olan binlerce taksiden birini kullanabilirsiniz. Ancak taksi şoförleri genelde Hintli oldukları ve bir bölümü şehri iyi tanımadığı, hatta bazıları İngilizce’yi kendilerine özgü bir aksanla konuştuklarından dolayı, anlaşma sorunu olduğundan mutlaka gideceğiniz yeri harita üzerinde taksi şoförüne göstermeniz, gideceğiniz yönü önceden kontrol etmeniz, otel resepsiyonundan adresi tam öğrenmeniz gerekir. Bunun dışında belli hatlar için modern metroyu; liman bölgesinde Abra’yı, bazı otellerde otelin minibüslerini; belirli hatlarda klimalı duraklardan bineceğiniz otobüsleri kullanabilirsiniz.
 • Dubai başlıca dört bölgeden oluşur. Bunlar; "Jumeirah", “Sheikh Zayed Caddesi”, “Bur Dubai” ve “Deira’dır”.
 • "Jumeirah Caddesi" üzerinde görülecek yerler arasında şehrin en önemli cami olan “Jumeirah Cami” gelir. Ancak iki şık minareye sahip caminin içine kadınların girmesine izin verilmemekte, sadece ibadet amacıyla Müslüman erkekler içine girebilmektedirler.
  Caminin civarında ise farklı büyüklükte çok sayıda alışveriş merkezi yer almaktadır. Bunların arasında; Rönesans tarzı “Mercato” lüks malların bulunduğu şık, temalı alışveriş merkezlerinden biridir. Bu alışveriş merkezine oldukça yakın mesafede cafe, duş ve tuvalet gibi olanaklara sahip “Halk Plajı (Jumeirah Beach Park)” yer alır.
 • Jumeirah Caddesi ve çevresi lüks villalar, konut ve işyeri olarak kullanılan gökdelenler ve lüks otellerle doludur. Bu oteller içinde caddenin “Umn Suqeim Bölgesi’nde” deniz dalgası şeklindeki mimari yapısıyla “Jumeriah Beach Otel” hemen dikkatinizi çeker. Ancak bölgedeki en ünlü otel dünyanın ilk yedi yıldızlı oteli olan "Burj el Arab Oteli"dir (Arap Kulesi)”. İngiliz bir mimarın rüzgardan kabarmış bir yelkenden esinlenerek tasarladığı otel Dubai’nin simgesidir. Hediyelik eşya satan her yerde bu otelle ilgili çeşitli büyüklükte hediyelik eşya bulabilirsiniz. 1999 yılında hizmete giren otel, karaya bağlanan küçük bir ada üzerine kurulmuştur. Otelin dış yüzeyi ağırlığı azaltmak ve sıcak havanın sirkülasyonunu sağlamak amacıyla büyük bez kumaşlarla kaplanmıştır. Bu nedenle geceleri projektörlerle aydınlatılan dış yüzeyinde değişik renkler görebilirsiniz. Otel 52 katlı son derece lüks döşenmiş 1100 odadan oluşmakta, 52.katında bir helikopter pisti ile denizden üç kat aşağıda bir gazinosu bulunmaktadır. Otelde sarı olan her şey som altından veya varak altın kaplamadan yapılmıştır. Burj el Arab Oteli’ne otelde konaklamayanların girmelerine izin verilmemektedir. Otelin içini ancak seyahat acentalarının düzenledikleri oldukça pahalı olan sabah kahvaltı ve yemek turları ile görebilirsiniz. Otelin ve yakınındaki Jumeriah Beach Oteli’nin en güzel fotoğrafını otelin yanındaki "Halk Plajı"ndan çekebilir. Aynı zamanda bu plajda oteli seyrederek kumlarda güneşlenebilir veya denize girebilirsiniz.
 • Burj el Arab Oteli yakınında “Al Sufouh Caddesi” üzerinde şehrin en güzel ve modern souklarından biri olan “Jumeirah Medinat Souk” yer alır. Souk; Buj el Arab Oteli’ni görebileceğiniz, özellikle gece çok hoş bir görünüme sahip, geleneksel Arap Mimari tarzında lüks villaların, otellerin, restaurantların, bar ve eğlence yerlerinin, teknelerle gezinti yapılan su kanallarının bulunduğu, kaliteli ürünlerin satıldığı küçük dükkanlarla dolu hem keyifli alışveriş yapabileceğiniz, hem güzel bir gece geçirebileceğiniz muhteşem bir yerdir.
 • "Dubai Media City", “Knowledge Village” ve “Dubai Intercity” gibi dev gökdelenlerin yer aldığı serbest bölgelerden “Dubai Intercity” karşısında ise dünyaca ünlü üç palmiye adasından en küçüğü “ The Palm Jumeriah” yer alır. Kıyıya palmiyenin gövdesi üzerine kurulu bir yolla bağlanan The Palm Jumeriah; 6 kilometre uzunluğunda, 5.5 kilometre genişliğindedir. Adanın yapımında 85 milyon metre küp kaya ve kum kullanılmıştır. 17 palmiye dalı üzerine her biri birbirinden lüks apartmanlar, villalar, temalı oteller, marina, sosyal tesisler yapılmış, palmiye dallarının çevresine hilal şeklinde bir dalgakıran inşa edilmiştir. Adadaki en büyük otel ise “Atlantis Otel’dir”. Bu muhteşem otelin görüntüsü dört cephesinde de birbirinden farklıdır. Otele, otelde kalanlar dışındakilerin girmesine izin verilmemektedir. Bu nedenle otelin içini ancak seyahat acentalarının düzenledikleri kahvaltı veya yemek turu ile gezebilirsiniz. Yapımına devam edilen diğer iki adadan “The Palm Jebel Ali”, The Palm Jumeirah Adası’na 15 kilometre uzaklıkta, Jebel Ali Limanı’nın kuzeybatısında, Abu Dhabi sınırına 10 kilometre uzaklıktadır. “The Palm Deira” ise Deira bölgesi’ndedir. Halen palmiye adaları dışında The Palm Jumeirah Adası ile The Palm Deira arasındaki bölgede 14.000 metre kare ile 42.000 metre kare büyüklüğünde 300 adadan oluşan Dünya haritası şeklindeki “Dünya Takım Adaları” inşa edilmektedir.
 • The Palm Jumeriah adasına yakın “Dubai Marina’da” ise dünyaca tanınmış “La Royal Meridien Beach Resort & Spa”, “Ritz Calton Dubai”, “Hilton Dubai Jumeirah”, “Sheraton Jumeirah Beach Resort & Tower” gibi lüks oteller, lüks villalar, apartman ve ofis blokları, restaurantlar, cafeler, dükkanlar ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. Şehirdeki az sayıdaki kaldırım cafelerinden en güzelleri marinadadır.
 • Dubai’deki tüm caddeler bakımlı ve geniştir. Genelde Japon ve ABD otomobil şirketlerinin daha önce hiç görmediğiniz lüks araba ve son model cipleri, hemen her sokakta, her caddede karşınıza çıkmaktadır. Arap ailelerinin kalabalık olması ve arazi koşulları nedeniyle hayatınızda görmediğiniz kadar çok farklı renkte ve modelde cipi burada görebilirsiniz.
 • Şehrin en uzun ve yedi şeritli en geniş caddesi "Sheikh Zayed Caddesi"dir. Caddenin her iki tarafında birbirinden ilginç dizayna sahip bir bölümü iş merkezi, otel, konut olarak kullanılan, bir bölümü 2008 sonrası yaşanan kriz nedeniyle satılamadığından veya kiralanamadığından dolayı boş duran, ancak buna rağmen hala inşaatı devam yüzlerce gökdelen bulunur. Bu caddede ilerlerken hangi gökdelene bakacağınızı şaşırır. Bir süre sonra fotoğraf çekmekten yorgun düşersiniz. Otellerin içinde şehrin en lüks restaurant ve barları yer alır. “Dubai Dünya Ticaret Merkezi”, “Emirates Towers” gibi birbirinden şık ve ilginç binaların arkasından dünyanın en yüksek binası "Burj el Khalifa"nın sülieti sürekli karşınıza çıkar.
 • Sheikh Zayed Caddesi ve çevresinde sayısız alışveriş merkezi bulunur. Bu bölgede alışveriş yapmasanız bile gezmeniz gereken alışveriş merkezlerinden ilki "The Mall of the Emirates"dir. Caddenin “interchange 4” bölümünde yer alan bu alışveriş merkezinin içinde 400’den fazla dükkan, 14 sinema, 1 tiyatro, çok sayıda restaurant, bir otel ve bir alışveriş merkezi içinde en uzun kayak pisti olan “Ski Dubai” yer alır. Ski Dubai’de yazın 50 derece sıcaklıkta kayak veya kızak kayabilir veya çevresindeki restaurant ve cafelerden kayanları seyredebilirsiniz.
 • The Mall of the Emirates yakınında Arap tarzında bir iç mimariye sahip altın ve değerli her türlü mücevharatın satıldığı, aynı zamanda bir Serbest Bölge olan “Gold and Diamond Park” bulunur. Şehir merkezinden biraz uzakta caddenin “interchange 6” bölümünde ise; dünyadaki en büyük tek katlı alışveriş merkezi “Ibn Batuta Mall” yer alır. “Ibn Batuta” adlı Arab Gezgin’in seyahatlerini konu alan, “Endülüs”, “Kuzey Afrika”, “Mısır”, “İran”, “Hindistan” ve “Çin” bölümlerinden oluşan alışveriş merkezi; mutlaka görmeniz gereken inanılmaz güzellikte bir yerdir.
 • "Bur Dubai" şehrin merkez bölgesidir. Bu bölgede de çok sayıda alışveriş merkezi bulunur. Bunlar arasında; “Al Garhoud Köprüsü’ne” yakın, dünyanın tüm ünlü markalarını satan son derece lüks ve şık 200 dükkanın bulunduğu, mimarisi “Mısır Piramiti” şeklinde, vitraylarla, mısır figürleri ile süslü çatısı ile muhteşem bir iç atmosfere sahip, dışı heykellerle süslü, kendinizi Mısır’da hissedeceğiniz, son derece pahalı olduğu için alışveriş yapmasanız bile görmeniz gereken “Wafi City Mall” yer alır. Ayrıca Bur Dubai’nin merkezinde bulunan 100’ den fazla dükkana sahip “Burjuman” çok lüks ürünlerin satıldığı alışveriş merkezi olarak tanınır. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi “Dubai Mall” ise 1000 den fazla dükkan ile alışveriş merkezi içinde yer alan 15 alışveriş merkezinden oluşur. Büyük bir kompleksin parçası olan alışveriş merkezi, olimpik ölçülerde “Buz Pateni Pisti”, içinde binlerce deniz canlısının yer aldığı inanılmaz güzellikteki dünyanın en büyük “Akvaryumu” ile mutlaka görmeniz gereken bir alışveriş merkezidir.
 • Dubai Mall ayrıca 828 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek binası olan, Abu Dhabi emirinin adını taşıyan, “Burj Khalifa’yı” yakından görebileceğiniz bir yerdir. Yapımına 2004 yılında başlanan 2010 yılında hizmete giren 160 katlı Burj el Khalifa’nın 150. katından sonrası çelikten yapılmıştır. Bu nedenle bina dünyada betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliği taşır. Uzay roketine benzeyen binanın cephelerine gelen rüzgar yüklerini azaltmak amacıyla binanın cepheleri düz olarak tasarlanmamış, köşeleri dairesel birleşimlerle yapılmıştır. Bununla birlikte binada rüzgar nedeniyle hafif bir sallanma olduğu söylenmektedir. Bina halen saatte 64 km hızla hareket eden dünyanın en hızlı asansörüne; 76.katındaki havuzu ile dünyanın en yüksek havuzuna, 124.katındaki seyir terası ile dünyanın en yüksek seyir terasına, 158.katında özel olarak dizayn edilmiş cami ile dünyanın en yüksek noktasında yer alan camine sahiptir. Burj el Khanifa gündüz ve gece çok görkemlidir.
 • Dubai Mall’a gece giderseniz hem Burj el Khanifi’nin ışıklandırılmış muhteşem görüntüsünü yakından görebilir. Hem alışveriş merkezinin büyük “Suni Gölü’nün” çevresinde, üzerindeki şık köprülerden geçerek yürüyebilir. Hem de bu gölde her gece belirli aralıkla tekrarlanan muhteşem “Su Gösterileri’ni” göl çevresindeki restaurantlardan birinde oturarak, Burj el Khanifa manzarası eşliğinde izleyebilirsiniz. Alışveriş merkezini gezerken 15 alışveriş merkezi içinde özellikle geleneksel dokuma ve el sanatları ürünlerinin satıldığı bin bir gece masallarındaki sarayların içini andıran iç mimarisi ile "Souk al Bahar"a ve Arap mimarisinin özelliklerini taşıyan "Altın Souk"a mutlaka uğramalısınız.
 • Bur Dubai Bölgesi’nin en güzel yeri Kanal Bölgesi’dir. Bur Dubai ile Deira arasında uzanan “Dubai Kanalı ve Rıhtımı (Dubai Creek and Dhow)” başta geleneksel motorlu bot“abra” olmak üzere her çeşit yolcu ve yük taşıyan, küçük, büyük farklı modelde yüzlerce deniz taşıtını bir arada görebileceğiniz hareketli, çok güzel bir yerdir. Kanalın Deira tarafında; geçmişten bu yana Dubai ticaretinde önemli yer tutan, yakın ülkelere her çeşit mal taşıyan küçük ticari teknelerle dolu işlek “Rıhtım (Dubai Dhow)” bulunur. Kanal’ın üzerinde; liman tarafında iki tarafı birbirine bağlayan bir yeraltı tüneli “Al Shindagha Tunnel” ile kanalın farklı bölümlerinde “Crossing Bridge”, “Garhoud Bridge”, “Floating Bridge” ve Al Maktoum Bridge adlarını taşıyan dört köprü yer alır.
 • Kanalın Al Maktoum Köprüsü ile liman arasındaki bölümünü; seyahat acentalarının düzenledikleri “Kanal Turu” ile gece, yemekli teknelerle, gezebilirsiniz. Bu geziniz sırasında; kanalın Deira tarafında; başta “Dubai Ticaret ve Sanayi Odası” ve “Dubai Ulusal Bankası” olmak üzere birbirinden ilginç mimariye sahip dev gökdelenleri görebilir. Bur Dubai tarafında; rüzgar kuleli iki katlı binaların, camilerin, ışıklandırılmış muhteşem görüntülerini hayranlıkla seyredebilir. Kanalda gezen birbirinden ilginç, ışıklandırılmış gezi teknelerini seyrederek, yemeğinizi yiyebilirsiniz.
 • Ancak gece yapacağınız Kanal Turu, sizin kanalın güzelliğini yeterince anlamanızı sağlamayacaktır. Bu nedenle; gündüz kanalın Al Maktoum Köprüsü’nden sonraki bölümünü taksi ile Al Maktoum Köprüsü ile Liman arasındaki her iki bölümünü yürüyerek yeniden gezmeniz gerekir.
 • Yürüyüşe başlamanız için en iyi yer; kanalın Bur Dubai tarafındaki "Bastakiya Bölgesi"dir. Gece kanal turları düzenleyen teknelerin kalktığı yerden itibaren “Al Fahidi Caddesi” ve kanal boyu civarında; geleneksel binaları izleyerek yürüdüğünüzde; birbirine yakın mesafede Dubai tarihi açısından önemli birçok yere ulaşabilirsiniz.
 • "Bastakiya"; dar sokakları, 1900’lü yıllarda inci ve tekstil ticareti yapan İranlı tüccarların kireçtaşından yapılmış, klima görevi gören rüzgar kuleli evleri ile tanınır. Bu bölgedeki evlerin bir bölümü restore edilmiştir. En iyi restore edilen evlerden biri, halen yerel yemekleri ile Al Fahidi Caddesi’nin kanal tarafında yer alan “Bastakia Nights Restaurant’tır”. Bu restaurantın önünden ilerlediğinizde duvarlarla çevrili ara sokaklarda “Eski Şehir Duvarları’nın küçük bir bölümünü”, Dubai pulları veya paraları koleksiyonlarının sergilendiği avlulu eski evleri, restore edilmiş evlerden oluşan “XVA Oteli’ni”, ara sokakta ve cadde üzerinde restore edilmiş birkaç evin avlusunda sanat galerisi olarak da kullanılan küçük cafeleri görebilirsiniz. Dilerseniz bu cafelerden cadde üzerinde yer alan “Basta Art Cafe’de” kısa bir kahve molası verebilirsiniz. Cafenin önünden geçen; genelde Hindistan, Pakistan gibi ülkelerden gelen her türlü malların satıldığı küçük dükkanların yer aldığı, Geleneksel kıyafetleri ile Hintli ve diğer Asya ülkelerinden insanların dolaştığı, şehrin modern bölümünden çok farklı bir görünüme sahip Al Fahidi Caddesi boyunca yürüdüğünüzde; bir süre sonra karşınıza yelkenli bir gemi çıkar. Bu geminin arkasında yer alan “Al Fahidi Kalesi” Dubai Kanalı’nı korumak amacıyla 1787 yılında yapılmıştır. Daha sonra konut ve hükümet binası olarak kullanılan kale halen “Dubai Müzesi’ne” ev sahipliği yapmaktadır. Giriş kapısı ara sokakta olan müzenin avlusunda, Dubai’nin geçmişinde balıkçılıkta kullanılan küçük kayıklar ve geçmişte yerli halkın oturduğu palmiye ağacının liflerinden yapılmış eski bir kulübe ”Barashi” yer alır. Avluya bakan rüzgar kuleli odalarda geleneksel silahlar ve çeşitli objeler sergilenir. Bu odaları gezdikten sonra tavanında şahin marketlerinin asılı olduğu merdivenli odadan yeraltındaki bölüme indiğinizde karşınıza Dubai tarihini resim, yazı ve video görüntüleri ile anlatan ilk bölümle karşılaşırsınız. Bu bölümde Dubai’nin yüzyılın başında balık ve inci ile uğraşan küçük fakir bir köy iken; petrolün çıkarılmasından sonra kısa bir sürede geniş vizyona sahip liderlerle nasıl mega bir kent haline geldiğini net bir biçimde görebilirsiniz. Daha sonra yeraltında birbiri içine geçmiş odalarda geçmişten günümüze Dubai tarihini canlandırmalar ve canlandırmalara eşlik eden sesler eşliğinde adeta yaşarsınız. Mükemmel bir düzenlemeye sahip olan bu küçük müzeden bizim ülkemizde de olması dileğiyle hayranlıkla ayrılırsınız. Müzenin çıkış kapısı caddeye açıldığından buradan kıyıya doğru müzenin arka tarafına yöneldiğinizde; “Büyük Cami’ye”, caminin yakınındaki iki “Hint Tapınağı’na” ve dini objelerin satıldığı sokaklara ulaşabilirsiniz. Bu bölge Hindistan, Pakistan gibi ülkelerden Dubai’ye çalışmak için gelen gelir seviyesi düşük olduğu her hallerinden belli olan yabancılarla doludur. 1830 yılında kurulan “Bur Dubai Souk” başta tekstil başta olmak üzere çeşitli ürünlerin satıldığı, pazarlıkla alışveriş yapılan Al Fahidî ve ara sokaklarda devam eden renkli bir çarşıdır. Bu souktan kanalın kıyısına doğru ilerlediğinizde karşınıza “Abra İstasyonu” çıkar. Bu istasyondan abraya binerek kanalın gece gördüğünüz bölümünden daha az bir bölümünü çok uygun bir fiyata gezebilir veya karşı kıyıya Deira tarafına geçebilirsiniz.
 • Abra İstasyonu’ndan sonra kanal boyunca ilerlediğinizde; kanal kıyısında, eski Dubai Emiri “Sheikh Saeed Al Maktoum’un”, bir avlu etrafına sıralanmış, odalarında Dubai fotoğraflarının sergilendiği "30 odalı rüzgar kuleli Evi"ni görebilir. Evin balkonundan kanalı seyredebilirsiniz. Ardından “Sheikh Obaid Bin Thani’nin” halen “Turizm ve Pazarlama Bakanlığı Ofisi” olarak kullanılan, odalarında Kuran’ın mucizelerinin video gösterisi, yazı ve resimlerle anlatıldığı “Evi’ni” dolaşabilirsiniz. Daha sonra göreceğiniz yerler ise geleneksel Bedevi ve köy yaşantısının sergilendiği palmiye lifli evler, kayıklar, küçük hediyelik eşyalar satan dükkanlar ve cafelerin yer aldığı “Heritage Village” ve geçmişte Dubai ticaretinde önemli rol oynayan, 1929 bunalımı, Japonya’nın kültür incisi üretimi ve en büyük alıcı Hindistan’ın koyduğu sınırlamalar nedeniyle önemini kaybeden “Dubai İncisi” ile ilgili bilgileri alabileceğiniz “Diving Village” adını taşıyan minyatür köylerdir. Bu minyatür köylerin önündeki kanal kıyısında; nargile veya kahve içebileceğiniz öğlen veya akşam yemeği yiyebileceğiniz, kanalı ve Deira bölgesini seyredebileceğiniz cafeler ve restaurantlar yer alır. Bunlar arasında en tanınmış olanı geleneksel Arap yemekleri yapan “Kanzaman Restaurant’tır”. Karşı kıyıdaki Deira Bölgesi’ne gidebilmek için isterseniz kanalın limana yaklaştığı bu alanda resturantların ve minyatür köylerin arkasındaki yoldan taksiye binebilir veya tekrar geri Abra İstasyonu’na yürüyerek abra’ya binebilirsiniz. Bu yürüyüş turuna gezi teknelerinin kalktığı Bastakiye yerine minyatür köylerin bulunduğu “Al Shindagha’dan” da başlayabilirsiniz. Ancak taksi şoförüne Heritage Village ve Diving Village minyatür köylerinin yerini haritada göstermeniz ve iyice anlatmanız gerekir.
 • Şehrin diğer bir bölgesi olan “Deira Bölgesi’nin” kanal boyunun bir bölümünde; “Dubai Ulusal Bankası”, “Dubai Ticaret ve Sanayi Odası” binaları gibi dev birbirinden ilginç konut, otel ve ofis olarak kullanılan gökdelenlerle, Dubai Dhow ve diğer küçük binalar yer alır. Deira Abra İstasyonu’nun bulunduğu bölgedeki tüm sokaklar rıhtımdaki malları satan depolarla doludur. Depolardaki mallar çok ucuz ancak büyük bölümü taklittir. “Al Dhagaya” olarak bilinen bu bölgede yer alan turistik çarşılar arasında her çeşit baharatın satıldığı “Baharat Çarşısı(Spice Souk)” ve “Altın Çarşısı (Gold Souk)” yer alır. Gold Souk dar bir sokak ve sokak aralarına dizilmiş büyük, küçük 300’den fazla dükkandan oluşur. Dubai’nin izlediği Serbest Ticaret Politikası’na bağlı olarak 1940’lardan sonra Hint ve İranlı tüccarlar soukta çok sayıda dükkan açmışlardır. Geçmişte çok önemli olan souk, Dubai Mall ve Gold and Diamond Park’ın açılması ile birlikte eski cazibesini bir ölçüde yitirmiştir. Soukta halen kuyumcular yanında elektronik eşya satan dükkanlar da görebilirsiniz. Dubai’nin diğer bölgelerinden daha farklı insan manzaraları ile karşılaşacağınız, oldukça pis; salaş görünümlü başta Hintliler olmak üzere diğer Asyalılar'ın yoğun olduğu bu souklarda gezerken; Dubai çok güvenli bir yer olmasına karşılık yine de dikkatli olmanızda yarar vardır.
 • Souk'ları gezerken yönlendirmelere dikkat ederseniz “Al Ahmadiya Caddesi’nde” yer alan 1890 yılında İranlı bir tüccar tarafından yaptırılan ve 1994 yılında restore edilen “Geleneksel Evi (Heritage House)” ve ilk bölümü 1912 yılında yapılan, içinde çeşitli canlandırmalar yapılmış, Dubai’deki en eski dini okulu “Al Ahmadiya School” görebilirsiniz. Deira bölgesindeki en ünlü alışveriş merkezi “Deira City Center” olarak bilinir. Deira City Center aradığınız her türlü ürün çeşidini şehirde en uygun fiyata bulabileceğiniz büyük bir alışveriş merkezidir. Özellikle elektronik eşya konusunda alışveriş merkezinin içindeki “Carrefour” mağazasının elektronik reyonu; hem çeşit bakımından çok zengin, kaliteli hem de fiyat bakımından şehirdeki en uygun yer olarak bilinir.
 • Dubai’de, “Çöl Safarisi” yapmak son derece ilginç ve keyifli bir deneyimdir. Yerel tur acentalarının düzenledikleri “Çöl Safari Turu” için öğleden sonra şirket görevlileri 4X4 ciplerle sizi otelinizden almakta, çöl bölgesine götürmektedirler. Burada şoförler tarafından ciplerin lastiklerindeki havanın bir bölümü alınmakta, safariye katılacak tüm ciplerin alanda toplanmaları ile birlikte cipler harekete geçmektedirler. Daha sonra cipler birbirlerini takip ederek, kızıl kum tepelerinden büyük bir hızla inip çıkmaya başlamaktadırlar. Bu gezi esnasında cipler her an devrilecekmiş gibi olduğundan cip içinde savrulmamak için sıkıca tutunmanız gerekir. Cipler bir süre yol aldıktan sonra, çölün ortasında, cipin ısınan motorunun soğuması için bir süre mola vermekte, bu mola esnasında çöl motoru kullanan bir sürücü kum tepelerinden kumları savurarak akrobatik gösteriler yapmaktadır. Bu esnada giderek kaybolmaya başlayan güneş, uçsuz bucaksız kum tepeleri arasında inanılmaz güzel bir görüntü oluşturmaktadır. İncecik kum tanelerinin parmaklarınız arasından akışı, kum tepeleri arasında çıplak ayakla yürümek size garip bir duygu vermekte, uzaklara doğru baktığınızda çölün sonsuzluğu sizi ürkütmektedir. Kısa molanın ardından safari devam etmekte, daha sonra çölde kurulan farklı kamp bölgelerine ulaşılmaktadır. Burada safariye katılanlara çeşitli yerel yiyecekler pişirilerek ikram edilmektedir. Kamp bölgesinde dilerseniz yerel kıyafet giyerek resim çektirebilir. Deveye binebilir. Çöl motoru kullanabilir. Kına yaptırabilir. Elinize eldiven giyerek şahinlerle resim çektirebilir. Nargile içebilir. Yer minderlerinde yenilen yemeklerin ardından dansör ve dansözün gösterilerini seyredebilirsiniz. Çöl safarisine katılmak isterseniz safari öncesi kesinlikle fazla yemek yememiz, su içmemeniz, ayaklarınıza uygun ayakkabı giymeniz, gece çöl serinliğine karşı yanınıza kalın bir hırka almanız gerekir. Kızıl renkli çöl kumundan hatıra olarak almak veya midenizin bulanmasına karşı tedbirli olmak amacıyla yanınızda birkaç tane poşet bulundurmanızda da yarar vardır.
 • Dubai’de düşünülenin aksine eğlence sonsuzdur. Emirlik, kasım ayından mart ayına kadar dünyaca tanınmış sanatçı ve gösterilere ev sahipliği yapar. Çok sayıda şık gece kulübü ve disko bulunur.
 • Spor yapmayı sevenler için futbol, golf, tenis, squash, badminton, kriket, motor sporları ve su sporları için kulüpler ve bazı otellerde uygun koşullar söz konusudur. Yaz ve kış aylarında perşembe, cuma sabahları ve resmi tatillerde deve yarışları yapılmaktadır.
 • Dubai’de özellikle belli aylarda ardı ardına birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bunlar arasında; ocak, şubat aylarında; “Dubai Maratonu”, “Dubai Alışveriş Şenliği”, “Uluslararası Caz Festivali”, “Dubai Moda Haftası”, “Dubai Tenis Şampiyonası”; mart ayında; “Dubai Çöl Klasiği (Golf Yarışması)”, “Dubai World Cup”(at yarışı); nisan ayında “Sharjah Uluslararası Bienniali”, nisan veya mart aylarında; “Kriket Şampiyonası”; mayıs ayında “Dubai Alışveriş Şenliği”, kasım ayında “Dubai Uluslararası Film Festivali” ve “The Dubai Rugby 7 Tournament” sayılabilir.

ABU DHABI

 • Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve Abu Dhabi Emirliği’nin başkenti, ülkenin ikinci büyük şehri, siyasi, kültürel ve sanayi merkezidir. Birleşik Arap Emirlikleri’nin orta kuzeyinde yer alır. Bir ada üzerine kuruludur. 200’den fazla adayı içine alır. Ülke topraklarına köprülerle bağlanır. Şehrin birçok semti ülkenin ana toprakları üzerindedir.
 • Abu Dhabi Emirliği’ne; THY, “Etihad Havayoları” ile direkt veya Dubai’den otobüsle gidebilirsiniz. Dubai’den 140 kilometre uzaklığındaki Abu Dhabi Emirliği’ne gidebilmek için seyahat acentalarının tur programlarından veya otobüsten yararlanabilirsiniz.
 • Otobüsle giderseniz Dubai - Abu Dhabi yolu keyifli bir yoldur. Yol boyunca sürekli karşınıza bir bölümü bitmiş, bir bölümü devam eden dev projeler çıkar. Petrol kaynaklarının bir süre sonra tükeneceğini düşünen Abu Dhabi Emirliği turizm alanında Dubai gibi dev projelere imza atmaya başlamıştır. Bunlardan; Dubai-Abu Dhabi yolu üzerinde Abu Dhabi şehrinin ana karaya bağlandığı bölgeye yakın plajları ile tanınan “Al Raha Bölgesi’nde yapımı devam eden “Al Raha Beach Projesi” ile bu alanın tam karşısındaki “Yas Adası’nda” devam eden projeler birbirinden ilginç inşaatları ile hemen dikkatinizi çeker. Bu projeler dışında şehrin ana kara bölümü ile köprü ile bağlanan ada bölümünde ve yakınındaki adalarda konut ve turizm alanındaki dev projelerin bitmemiş inşaatları sürekli karşınıza çıkar.
 • Abu Dhabi, Dubai’den farklı olarak çok daha fazla yeşil alana sahiptir. Abu Dhabi topraklarına girdiğinizi ağaçların ve yeşil alanların artması ile hemen fark edebilirsiniz. Deniz suyu arıtılarak elde edilen su ve damlama sulama sistemi ile çöl sürekli yeşillendirilmeye çalışılmaktadır. Şehrin dışından başlayarak şehir içindeki tüm caddeler, sokaklar; çiçekler ve ağaçlarla süslenmiştir. Palmiye, hurma ağacı, petunya ve akasya hemen her yerde karşınıza çıkar.
 • Abu Dhabi Emirliği’ne otobüs ile giderseniz şehri gezmek için en iyi yol; “Dalgakıran’daki (Break Water)”, “Marina Mall” önünden her gün saat 9.00-17.00 arasında her yarım saatte bir kalkan, biletleri 24 saat geçerli olan “The Big Bus Tour of Abu Dhabi (http://www.bigbustours.com/) (Hop-on, Hop-off)” otobüslerine binmektir.
 • Abu Dhabi’de görmeniz gereken yerlerin başında; Dalgakıran’daki şehrin en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan “Marina Mall” alışveriş merkezinin tam karşısındaki alanda yer alan küçük “Miras Köyü (Heritage Centre)” gelir. Bu köyde Abu Dhabi’nin geçmişini simgeleyen birkaç küçük eski kayık, palmiye ağacı liflerinden yapılmış ev, geleneksel el sanatlarının tanıtımının yapıldığı, çeşitli hediyelik eşyalar satan dükkanlar yer alır. Buradaki dükkanlardan yerel el sanatları ürünlerini uygun fiyatla satın alabilir. Deniz kenarındaki kumların üzerinde veya kıyıdaki cafe- restaurantta oturarak muhteşem bir deniz ve şık gökdelenlerle süslü “Abu Dhabi Corniche” manzarası seyredebilir. Şehrin en güzel fotoğraflarını çekebilirsiniz. Minyatür köyden çıktıktan sonra biraz yürürseniz camiye benzeyen mimarisi ile “Abu Dhabi Tiyatrosu’na”, şehrin en uzun “Bayrak Direği’ne” ulaşabilir. Dilerseniz buradan abra ile Dalgakıran’dan görülen “Lulu Adası’na (Allolo Island)” gidebilirsiniz. Ayrıca Marina Mall alışveriş merkezinde bulunan kuleye “Sky Tower” çıkabilir. Oradan tüm şehri ve denizi seyredebilir. Güzel bir kahve içebilirsiniz.
 • Dalgakıran’ı Abu Dhabi Corniche yoluna bağlayan yolun diğer tarafındaki alanda yer alan güzel koyda muhteşem giriş kapısı, binaları ve bahçeleri ile Arap mimarisinin güzel bir örneği olan şehrin en güzel otelini “Emirates Palace Hotel” görebilirsiniz. İçine; belli bir ücret karşılığında girilmesine izin verilen lüks otelin, süslü bahçe demirlerinin arasından resmini çekebilir. Otelin çevresinde inşaatı devam eden bir Türk inşaat şirketinin yaptığı dev gökdelenleri gururla seyredebilir. Emirates Palace Hotel’inin plajının yan tarafındaki alanda yer alan “Halk Plajı’ndan” temiz, muhteşem güzellikteki denize girebilirsiniz.
 • Dalgakıran’a bağlanan yolun diğer tarafında yer alan “Abu Dhabi Corniche” şehrin en güzel bölümünü oluşturur. Abu Dhabi Corniche; deniz kenarında kilometrelerce uzunluğunda, körfez ve Lulu Adası manzaralı, palmiyelerle süslü şık bir yürüyüş alanıdır. Konut, otel, işyeri, alışveriş merkezi olarak kullanılan dev gökdelenlerin ve kamu parklarının önünde yer alan bu büyük alan; plajlar, kıyıda ve kıyıya yakın mesafede parklar, heykeller, süs havuzları, restaurantlar, küçük dükkanlar ve çeşitli spor tesisleri ile doludur. Burada havanın uygun olduğu gece ve gündüz saatlerinde Abu Dhabi’de yaşayan her ülkeden farklı giyim tarzındaki insanı; aileleri ile birlikte spor yaparken, bisiklete binerken veya yürürken görebilirsiniz.
 • Abu Dhabi Corniche yolundan şehir merkezine yönelirseniz; kendinizi gökdelenlerin arasında bulursunuz. Şehrin merkezi geniş caddeler ve dev gökdelenlerle doludur. Küçük camiler, ilginç heykeller, yeşil alanlar, gökdelenler arasında adeta kaybolmuştur. Konut, otel, işyeri olarak kullanılan gökdelenlerin bir bölümünde ülkede yaşayan gelir düzeyi daha düşük olan yabancılar ikamet etmektedir. Yerli halk ve gelir seviyesi yüksek olanlar ise şehrin dışında büyük arazilere sahip lüks villalarda yaşamaktadırlar. Abu Dhabi Corniche yoluna yakın “Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum Caddesi” üzerinde, caddenin ortasında sürahi, çadır gibi dev beyaz ilginç objelerin bulunduğu “Heritage Park” bulunur. Aynı cadde üzerinde dev binaların arasında beyaz renkli “Al Hosn Fort ve Kültür Merkezi’”yer alır.
 • Geleneksel çarşılarda alışveriş yapmak isterseniz; Abu Dhabi Corniche sonundaki liman bölgesinde “Al Meena” yer alan “İran Pazarı’nda (Iranian Market)” alışveriş yapabilir. Daha sonra buraya yakın mesafede bulunan, yerel restaurantların yer aldığı “Halı Çarşısı’nı (Carpet Souk)” ziyaret edebilirsiniz. Halı Çarşısı’na yakın adanın diğer tarafında yer alan “Abu Dhabi Mall” şehrin en tanınmış alışveriş merkezlerinden bir diğeridir. Adanın bu bölümünde de deniz içindeki bitki öbeklerine bakan çok iyi düzenlenmiş uzun bir cadde “Eastern Corniche- Al Quim Corniche)” bulunur. “Sheikh Khalife Parkı” bu bölgede görülmesi gereken güzel parklardan biridir.
 • Dünyanın en büyük camilerinden biri olan “Sheikh Zayed Cami” adayı anakaraya bağlayan “Mussaffah Köprüsü’ne (Mussaffah Bridge) yakındır. Diğer köprü “Al Maqtaa Köprüsü (Al Maqtaa Bridge)” yakınında da “Al Maqtaa Hisarı” yer alır.
 • Sheikh Zayed Cami; Abu Dhabi Emiri ve ülkenin ilk başkanı Şeyh Zayed için yapılmıştır. Farklı mimari tarzlardan etkilenerek yapılan caminin dış görünüşü ve avlusu son derece görkemlidir. Caminin içine sadece Müslümanların girmesine izin verilmekte, kadınların caminin kadınlarla ilgili bölüme girmeleri için mutlaka yerel siyah kıyafeti giymeleri istenmektedir. Cuma namazı saatinde camiye giden erkeklerin ibadet sırasında caminin görkemli iç mekanını görme şansı olabilmektedir. Caminin ön tarafında 24 saat boyunca sürekli Kuran okunan “Sheikh Zayed’in Anıtmezarı” bulunmakta, ancak anıt mezarın resminin çekilmesine izin verilmemektedir.
 • Yıl içinde çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Abu Dhabi Emirliği’nde, Dubai Emirliği’nde olduğu gibi Çöl Safari Turları da düzenlenmektedir.

(~) Harita, http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/ae.htm adlı siteden alınmıştır (27.03.2010).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[*] Bu yazı 2010 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’den Dubai & Abu Dhabi Emirlikleri’ne yaptığım seyahat sırasında gezdiğim yerler, edindiğim izlenimler, rehberlerden ve aşağıda yer alan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır:

-Goverment of Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing, Sheikh Saeed Al Makttoum House (Broşür).
-Goverment of Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing, Dubai Museum ai Al Fahidi Fort (Broşür).
-Lonely Planet, Best of Dubai,2006, ISBN 1-74059-619-6.
-Motivate Publishing, Dubai- Gateway to the Gulf, (ed:Ion Fairservice), Ajman 2007, ISBN 9781 86063 2242.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Burç_Halife

http://www.dubaitourism.ae

http://www.dubai-city.com

http://tr.wikipedia.org/wiki/Birleşik_Arap_Emirlikleri

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates

www.ulkeler.net/bae.htm

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=7871757

www.turkishstones.org/docs/rapor_BAE_dogal_tas.doc

http://www.yurtdisigezi.com/AbuDhabi